BIURO NIERUCHOMOŚCI GOC & GAZDA

20 LAT DOŚWIADCZENIA,
TO NASZA GWARANCJA

BŁYSKAWICZNA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI GOC & GAZDA

20 LAT DOŚWIADCZENIA,
TO NASZA GWARANCJA

BŁYSKAWICZNA SPRZEDAŻ

pośrednictwo

wycena nieruchomości

doradztwo finansowe

doradztwo prawne

pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami

Nasze biuro zapewnia profesjonalne pośrednictwo przy sprzedaży i zakupie mieszkań, domów, działek, lokali, nieruchomości komercyjnych oraz wynajem lokali.

Intensywnie promujemy zgłoszoną przez Państwo nieruchomość na wielu portalach internetowych oraz banerach reklamowych zapewniając tym samym bezpłatną reklamę promowanego produktu. Jesteśmy przygotowani i przeszkoleni w zakresie doradztwa i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

WYCENA

nieruchomości

Oferujemy wycenę m.in.:

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych
  (działki budowlane, komercyjne, rolne i leśne),
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych
  (domy mieszkalne, budynki gospodarcze, obiekty usługowe, handlowe, hale i magazyny),
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
 • nieruchomości komercyjnych (biur, magazynów, centrów handlowych),
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo
  do lokalu mieszkalnego, itp.),
 • wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,
 • prawa użytkowania wieczystego,
 • i inne.

Wyceny nieruchomości sporządzane są m.in. dla celów:

 • określenia ceny kupna-sprzedaży, zamiany, negocjacji,
 • odszkodowania,
 • postępowania sądowego
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • podatkowych, księgowych,
 • podziału majątku,
 • określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,
 • naliczania opłat i ustalania odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,
 • określenia szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury technicznej (np.
  budowa drogi, budowa linii wysokiego napięcia, itp.),
 • ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (np. w związku z przebiegiem napowietrznej linii energetycznej, gazociągu, wodociągu, itp.),
 • określenia wartości nakładów poniesionych na nieruchomości,
 • ustalenia wartości nieruchomości dla potrzeb organów administracji państwowej i samorządowej,
 • i inne.

doradztwo i obsługa prawna

Zapewniamy pełną obsługę prawną transakcji.

Dokonujemy analizy stanu prawnego nieruchomości oraz pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności. Współpracujemy w radcami prawnymi, adwokatami oraz z prawnikami z różnych dziedzin aktywności naszej firmy, nie tylko ściśle związanych z rynkiem nieruchomości.

Świadczymy również usługi z zakresu:

 • prawa rodzinnego
 • prawa cywilnego
 • prawa spadkowego
 • prawa pracy
 • prawa gospodarczego

doradztwo finansowe

Zapewniamy doradztwo kredytowo – finansowe.

Pomoc w wyborze oraz załatwianiu formalności związanych z kredytem bądź pożyczką hipoteczną gwarantuje nasz doradca. Przygotowujemy operat szacunkowy pod zabezpieczenie wierzytelności nieruchomości (pod kredyt).

  Masz pytania?

  skontatuj się z nami!

  Kontakt

  ul. Rybnicka 1
  43-180 Orzesze

  Joanna Goc +48 608 085 413
  Rajmund Gazda +48 511 618 808